Gramofonové nahrávky

Už během svého působení v Československém rozhlase ve 30. letech minulého století nahrával jako hobojista i jako dirigent na šelakové desky, které pak vycházely na značkách Ultraphon, Esta, His Master´s Voice, Telefunken, Odeon, Polydor, Homocord, Parlaphone a Supraphon. Jednalo se většinou o komorní i orchestrální skladby populárního žánru.
Seznam nahrávek Pražského dechového kvinteta na gramofonových deskách.

V poválečných letech byly nahrávky reprezentativních skladeb české i světové orchestrální literatury na gramofonové desky svěřovány (v tehdy monopolní firmě Supraphon) především České filharmonii.

Smetáčkovo tuzemské dirigentské působení bylo však téměř výlučně spjato s jeho domovským orchestrem FOK, jeho podíl na těchto nahrávkách byl tudíž menší.

Jeho diskografie zahrnuje široký stylový oblouk od prvních snímků s tituly z oblasti tzv. vyššího populáru přes závažnější nahrávky, z nichž nejvýznamnější je první československá digitální nahrávka – Smetanova Má vlast s Českou filharmonií.

Početná je také řada jeho snímků, na nichž doprovází naše i zahraniční sólisty.

Pro tyto stránky firma Supraphon laskavě poskytla podklady, které umožňují podle podobných kriterií jako v databázích HOBOJISTA a DIRIGENT vyhledat kteroukoliv Smetáčkovu nahrávku z archivu této společnosti.

Aktuálně dostupné nahrávky pak lze získat prostřednictvím následujícího odkazu u společnosti Supraphon:
http://www.supraphonline.cz/umelec/25-vaclav-smetacek.

 

ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo