Hobojista

Hru na hoboj vystudoval na Pražské konzervatoři u Ladislava Skuhrovského. Studium zakončil absolutoriem v roce 1930. Ve 30. letech 20. století patřil k předním českým sólo hobojistům a komorním hráčům.

V roce 1928 založil spolu s kolegy (Rudolf Hertl – flétna, Vladimír Říha – klarinet, Otakar Procházka / od r. 1943 Emanuel Kaucký / od r. 1954 Josef Schwarz – lesní roh a zpočátku František Matějka, později Karel Bidlo – fagot) komorní soubor Pražské dechové kvinteto, se kterým od prvního koncertu 27. března 1929 do posledního vystoupení 27. prosince 1953 hrál jako hobojista více než 700krát. PDK se stalo špičkovým komorním sdružením a zaujímalo významné místo na české hudební scéně 1. poloviny 20. století. Svědčí o tom i 95 premiér děl jeho současníků; 23 z nich bylo PDK přímo dedikováno (viz PDK premiéry).

V. Smetáček hrál nejčastěji pro živé vysílání Československého rozhlasu především s Pražským dechovým kvintetem, rovněž ale sólově i s různými komorními sdruženími. V archivu ČRo je mnoho nahrávek, z nichž některé vyšly i na šelakových deskách ESTA, Ultraphon, Supraphon a dalších. Diskotéku, v níž jsou tyto nahrávky k dispozici, převzalo z odkazu V. Smetáčka hudební oddělení Městské knihovny v Praze.

V letech 1930–1931 působil v České filharmonii jako zástupce 1. hobojisty; posléze 1931–1933 jako 1. hobojista. S ČF hrál celkem 169 koncertů a divadelních představení (viz přepis záznamů).

Ve druhé polovině roku 1931 byl členem orchestru Národního divadla. Tam hrál od 2. 5. do 4. 7. 1931 celkem 54krát ve 27 různých operách a baletech (viz přepis záznamů).


Naposledy vystoupil jako hobojista v roce 1974 se souborem svých synů Traditional Jazz Studio, pro který dokonce zkomponoval skladby Malý valčík a Rag Time Echo.

Záznamy o Smetáčkových koncertech s PDK a jeho působení v orchestru Národního divadla jsme převedli do databáze, v níž lze vyhledávat stejným způsobem jako v přehledech dirigentských výkonů a gramofonových nahrávek.

Přestože si V. Smetáček vedl přesnou evidenci svých vystoupení s Pražským dechovým kvintetem, o jeho výkonech jako sólo hobojisty máme bohužel přehled pouze kusý.

Pro tuto oblast jeho činnosti jsou jediným zdrojem informací deníky, které si pečlivě vedl mezi lety 1925 a 1945 a pak od roku 1953 až do své smrti v roce 1986. Doufáme, že jejich studiem dokážeme chybějící data postupně doplnit.

Veškerá dokumentace z pozůstalosti V. Smetáčka, která se týká činnosti PDK, jako deník kvinteta, programy, plakáty, kritiky a fotografie, je uložena v Národním archivu.

ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo