Hobojista - Výsledek hledání

Datum14.02.1932
MístoPraha - rozhlas
Autor

?

Dílo

?

ÚčinkujícíPDK
Další informaceVeselá půlhodinka
Datum26.02.1932
MístoPraha - Smetanova síň
Autor

Ladislav Vycpálek (1)
Arthur Honegger (2)
Paul Hindemith (3)

Dílo

1. V boží dlani (In God´s Palm)i, Probuzení (Awakening)
2. Paques à New-York, op. H 30
3. Die Serenaden, op. 35

ÚčinkujícíDr. V. Štěpán - piano (1); Prague Quartet (2); Trio - Ladislav Černý - viola; Miloš Sádlo - violoncello; Václav Smetáček - oboe (3)
Sólo

Marie Fleischerová - soprano (1, 2, 3)

Další informacePořadatel: Spolek pro pěstování písně v Praze
Datum01.03.1932
MístoPraha - dvorana Umělecké Besedy, Malá Strana
Autor

Antonín Dvořák (1)
Zdeněk Fibich (2)
František Hilmar (3)
Karel Kovařovic (3)
Iša Krejčí (3)
Jaroslav Křička (4)
Vítězslav Novák (5)
Bedřich Smetana (6)
Václav Smetáček (7)

Dílo

1. Waltz
2. Polka
3. Vzdechy Srbů (Sighs of the Serbes), Polka
4. Lesní panna (Forest Nymph), Waltz
5. Kasace (Cassation)
6. Don Quijot
7. Mládí (Youth), op. 55
8. Luisa Polka
9. Ze života hmyzu (From the Life of Insects)

ÚčinkujícíPDK, Evžen Šerý - trubka; Jaroslav Křička - komentář
Další informaceKoncertní večer zábavné hudby dechové. Pořadatel: Hudební odbor Umělecké besedy
Datum05.03.1932
MístoPraha - Mánes - výstava Antonína Slavíčka
Autor

Jaroslav Novotný, Vítězslav Novák (3)
Václav Hrubeš (5)
Wetzl-Müller (6)
etc.

Dílo

1. Úvodní slovo (opening speach) - Prof. Dr. Antonín Matějček
2. Verše Antonína Sovy (poetry)
3. ?
4. Úryvky z korespondence Antonína Slavíčka (from Slavíček´s correspondence)
5. ?
6. ?

ÚčinkujícíDr. V. Štěpán - piano (3); PDK (5, 6)
Sólo

Eva Vrchchlická - recitation (2)
A. Pečírková - voice (3)
Zdeněk Štěpánek - speaker (4)
Jožka Šaršeová - dancer (?)
Stanislav Hanuš - JAZZ (?)

Další informaceS.V.U. MÁNES - Večer českého impresionismu. Prof. Dr. Antonín Matějček - úvodní slovo. (Č. 5, 6 pouze v zápiscích, v programu chybí)
Datum07.03.1932
MístoPraha - Lucerna (matinée)
Autor

Prokop Oberthor (1)
Antonín Dvořák (2, 7, 10)
Sándor Petöfi (4)
? (5)
Vítězslav Novák (6)
Karel Hašler (7)
Henryk Wieniawski (8)

Dílo

1. Pochod čs. armády (March of the Cs. Army)
2. 2 slovanské tance (2 Slav. Dances)
3. Proslov O životě pana presidenta republiky (speach) - gen. Rudof Medek
4. Mužem buď! (poem)
5. 2 písně (2 songs)
6. Furiant
7. Waltz
8. Hradčany
9. Vzpomínka na Moskvu (Memory of Moscow)
10. Jakobín - aria Purkrabí (Burgrave)
11. Státní hymna (State Anthem)

ÚčinkujícíPDK (6, 7)
OrchestrHudba p. pl. 28 (1, 2, 5, 8 - 11)
Sólo

Rudolf Medek - speach (3)
čet. Široký (V.Z.Ú.) - recitation (4)
Zd. Ziková - voice (5)
Karel Hašler - voice (8)
des. Knepr (p. pl. 28) - violin (9)
pplk. Krejčí - voice (10)

Další informaceSlavnostní matinée NA POČEST 82 NAROZENIN PANA PRESIDENTA REPUBLIKY; pořádá posádkový velitel Velké Prahy
Datum07.03.1932
MístoPraha - Pražský Hrad (13.00)
Autor

Bedřich Smetana (1, 6)
Karel Kovařovic (2)
Wetzl-Müller (3)
František Hilmar (4)
Wolfgang Amadeus Mozart (5)
Zdeněk Fibich (7)

Dílo

1. Pochod studentské legie (March of th Prague Student Legion)
2. Lesní panna (Forest Nemph), Waltz
3. Polka
4. Vzdechy Srbů (Sighs of the Serbes), Polka
5. Divertimento F dur, KV 213, No. 8
6. Luisa Polka
7. Polka A dur

ÚčinkujícíPDK
Další informaceNa Hradě Pražském o narozeninách presidenta Masaryka
Datum17.03.1932
MístoPraha - u p. Steinharta
Autor

Antonín Rejcha (1)
Johann Joachim Quantz (2)
Francis Poulenc (3)

Dílo

1. Wind Quintet (?)
2. Trio sonata (fl., ob., continuo)
3. Trio (ob., bass, piano)

ÚčinkujícíPDK, Fr. Schwarz - piano (2, 3)
Datum24.03.1932
MístoPraha - rozhlas
Autor

Bedřich Smetana (1)
Antonín Dvořák (2)
Zdeněk Fibich (3)
Josef Bohuslav Foerster (4)
Vítězslav Novák (5)
Josef Suk (6)

Dílo

1. Luisa Polka
2. Waltz
3. Polka A dur
4. Scherzo
5. Mládí (Youth), op. 55
6. Vesnická (Village) Serenade

ÚčinkujícíPDK
Další informaceVeselá půlhodinka
Datum02.04.1932
MístoPraha - Umělecká beseda
Autor

Bedřich Smetana (1)
Karel Kovařovic (2)
Josef Suk (3)
Julius Fucik (4)

Dílo

1. Luisa Polka
2. Lesní panna (Forest Nymph), Waltz
3. Vesnická (Village) Serenade
4. Der alte Brumbär (Starý bručoun) 

ÚčinkujícíPDK
Sólo

Karel Bidlo - bassoon (4)

Další informaceAkademie architektů
Datum01.05.1932
MístoNelahozeves
Autor

Antonín Dvořák

Dílo

Humoresque, op. 101 - No. 3, No. 8
Poetické nálady (Poetic Tone Pictures), op. 85 - No. 6
Watz, op. 54 - No. 1, 6

ÚčinkujícíPDK
Další informaceDvořákovy oslavy v Nelahozevsi. (místo Otakara Procházky /na vojně/ hrál O. Seliger)
Datum07.05.1932
MístoPraha - Čaj u generála Klecandy
Autor

František Hilmar (1)
Bedřich Smetana (2)
Antonín Dvořák (3)
Zdeněk Fibich (4)

Dílo

1. Vzdechy Srbů (Sighs of the Serbes), Polka
2. Luisa Polka
3. Waltz, op. 54 - No. 1, 6
4. Nálady, dojmy a upomínky (Moods, Impressions and Reminiscences), Op. 41 - Polka

ÚčinkujícíPDK (O. Procházka hrál, dostal dovolenou)
Datum11.05.1932
MístoPraha - Mozarteum
Autor

Arthur Honegger (1)
Ljubica Maričová (2)
Darius Milhaud (3)
Karel Reiner (4)

Dílo

1. Rapsodie F dur (2 flétny, klarinet, klavír)
2. Dechový kvintet
3. Sonata (flétna, hoboj, klarinet, klavír)
4. Klavírní sextet "Dvanáct"

ÚčinkujícíPDK (Karel Hanžl - flétna), Nikolai Malko - klavír (1, 3, 4), (O. Procházka hrál)
Další informaceSpolek pro moderní hudbu , IV. řádný koncert
Datum12.05.1932
MístoPraha - Umělecká beseda
Autor

Boleslav Vomáčka (3)
Jaroslav Křička (5)

Dílo

1. Přednáška (lecture): "Motiv smrti ve tvorbě Dykově" - Dr. Arne Novák
2. Viktor Dyk: Verše (poetry)
3. Výkřiky (The Shouts) / text. Viktor Dyk
4. Viktor Dyk: Don Quixote (poem)
5. Don Quixote

ÚčinkujícíPěvecký spolek Typografia / V. B. Aim (3); PDK, E. Šerý - trubka (5), (za O. Procházku hrál O. Seliger)
OrchestrV. B. Aim (3);
Sólo

M. Lukášová-Salcmanová - recitation (2, 4)

Další informaceVečer na paměť starosty Umělecké besedy básníka Viktora Dyka
Datum26.05.1932
MístoPraha - Sonnenschein salon
Autor

Joseph Haydn (1, 6)
Vítězslav Novák (2)
Václav Štěpán (3)
Josef Suk (4)
Wolfgang Amadeus Mozart (5)
František Hilmar (bis 1)
Bedřich Smetana (bis 2)

Dílo

1. Trio (violin, cello, piano)
2. Piano Quintet A moll, op. 12 - Andante, Slovaque
3. 2 české národní písně (songs)
4. Serenade - Andante con moto
5. Eine kleine Nachtmusik
6. Symphony Fis moll, op. 45 "Abschied" - Finale
bis 1: Polka
bis 2: Luisa Polka

ÚčinkujícíM. Zyka - violin, M. Sádlo - violoncello, Cyprienne Charles-Roux - piano (1); V. Štěpán - piano (3); Pražské kvarteto, Ondříčkovo kvarteto; PDK (bis 1, 2)
Orchestrčlenové orchestru Radiožurnál Praha / K. B. Jirák (4, 5, 6)
Sólo

slečna Sladká-Dolci - voice (3)

Další informaceSoirée u továrníka Sonnescheina. "za Otu hrál A. Macek. V Haydnově symfonii spoluúčinkoval z kvinteta Karel Bidlo a Václav Smetáček"
Datum30.05.1932
MístoPraha - rozhlas
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart

Dílo

1. Adagio B dur, KV 411
2. Klavierquintett Es dur, KV 452

ÚčinkujícíPDK; Nikolai Malko - piano (2)
Další informaceza O. Procházku hrál O. Seliger
ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo