Hobojista - Výsledek hledání

Datum02.11.1930
MístoPraha
Autor

František Hilmar (1)
Václav Hrubeš (2)
L. Matuška (3)

Dílo

1. Vzdechy Srbů (Sighs of the Serbes), Polka
2. Rozpustilá (Impish), Polka
3. V dobré náldě (In a Good Mood), Polka

ÚčinkujícíPDK
Další informaceNahrávání na gramofonové desky Ultraphon
Datum03.11.1930
MístoPraha - Smetanova síň
Autor

Antonín Rejcha (1)
Josef Bohuslav Foerster (2)
Gioachino Rossini (3)
Leoš Janáček (4)

Dílo

1. Wind Quintet, op. 88, No. 5, b moll
2. Wind Quintet, op. 95
3. Quartet for Winds - Andante, Allegretto (vivace)
4. Mládí (Youth), Sextet

ÚčinkujícíPDK, J. Kašpar - bass clarinet (4)
Další informaceKomorní spolek Praha, XI. řádný koncert
Datum05.11.1930
MístoPraha - Masarykův lidovýchovný ústav, Vladislavova ul.
Autor

Antonín Rejcha (1)
Theodor Blumer (2)
Paul Hindemith (3)

Dílo

1. Wind Quintet, op. 88, No. 5, b moll
2. Serenade and Variations, op. 34
3. Kleine Kammermusik, op. 24, No. 2

ÚčinkujícíPDK
Datum06.11.1930
MístoPraha
Autor

Jerzy Fittelberg (1)
Josef Hüttel (2)
Erwin Schulgoff (2)
Karl Stimmer (4)

Dílo

1. Quintet (fl., ob., cl., bass cl., trombone)
2. String Quartet
3. Jazz Sonata "Hot"
4. Quintet F dur, op. 9 (with saxophone)

ÚčinkujícíPDK; J. Kašpar - bass clarinet, J. Bok - trombone (1), Ondříčkovo kvarteto (2, 4), Vl. Říha - saxophone, E. Schulhoff - piano (4)
Další informaceSpolek pro moderní hudbu, II. řádný koncert
Datum10.11.1930
MístoPraha
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart (1)
Karel Boleslav Jirák (2)
Ludwig Thuille (3)

Dílo

1. Klavierquintett Es dur, KV 452
2. Wind Quintet, op. 34
3. Sextet B dur, op. 6

ÚčinkujícíPDK, Roman Veselý - piano (1, 3)
Další informaceČeský spolek pro komorní hudbu, XII. řádný koncert
Datum15.11.1930
MístoPraha - rozhlas
Autor

Jean Phlippe Rameau (1)
Francis Poulenc (2)
Václav Hrubeš (3)
Erwin Schulhoff (4)
Wetzel-Müller (5)
Theodor Blumer (6)
Václav Smetáček (7)

Dílo

1. Menuet (fl. bass.), Gigue (ob., cl., horn, bass.)
2. Waltz
3. Polka
4. Florida, Rondino
5. Rozpustilá (Impish), Polka
6. One Step
7. Davelská (from Davle) Polka

ÚčinkujícíPDK
Další informaceVeselá půlhodinka
Datum19.11.1930
MístoPraha - Masarykův výchovný ústav, Vladislavova ul.
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart (1, 5)
Korsakov, Liadov, Bordin, Glazunov (2)
anonym (3)
Domenico Scarlatti (4)
Ludwig van Beethoven (6)

Dílo

1. Adagio, Rondo (fl., ob., viola, cello, piano)
2. String Quartet "Beljajev"
3. Japonské písně (Japanese songs)
4. Fuga dell gatto (Kočičí fuga)
5. Das Butterbrot (Chéb s máslem)
6. Tercetto (2 violins, viola)

ÚčinkujícíPDK, V. Kostečka - viola, Jar, Blažek - cello, Jar. Blažek - piano (1); Kvarteto posluchačů konzervatoře (2); M. Jelínková - piano (3); Posluchači konzervatoře (6)
Sólo

Eva Kufnerová - voice (3)
Taťána Karbulková - piano (4, 5)

Datum22.11.1930
MístoPraha - Aventinská mansarda
Autor

Jean Philippe Rameau (1)
Antonín Rejcha (2)
bis: František Hilmar

Dílo

1. Tance (Dances)
2. Wind Quintet, op. 88, No. 5, b moll
bis: Polka

ÚčinkujícíPDK
Sólo

Zdeněk Štěpánek - recitation

Další informace" Dr. OT. ŠTORCH-MARIEN dovoluje si Vás pozvati na půl desátou večerní hodinu v sobotu 22. listopadu t.r. do AVENTINSKÉ MANSARDY v Praze II., Purkyňova ul. číslo 6 k rautu, při němž bude otevřena výstava kreseb HUGA BÖTTINGERA na thema "Dívky". ZDENĚK ŠTĚPÁNEK přečte úvod DRA. HANUŠE JELÍNKA a ukázky poesie několika básníků, PRAŽSKÉ DECHOVÉ KVINTETO zahraje tance Rameauovy a Reichovy (Úbor: Dámy: Večerní toaleta - Páni: Frak, smoking)"
Datum01.12.1930
MístoPardubice
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart (1)
Robert Henriques (2)
Thedor Blumer (3)
Jan Václav Kalivoda (4)
George Onslow (5)
František Hilmar (6)
L. Matuška (7)

Dílo

1. Klavierquintett Es dur, KV 452
2. Suite d moll, op. 16 - Pastorale, Allegro
3. Serenade and Variations, op. 34
4. Concert Piece (cl., piano)
5. Wind Quintet, op. 81
6. Polka
7. Polka

ÚčinkujícíPDK, Oldřich Kredba - klavír (1, 2, 4)
Sólo

Václav Smetáček - oboe  (2)
Vladimír Říha - clarinet (4)

Další informaceSpolek pro komorní hudbu v Pardubicích
Datum02.12.1930
MístoJaroměř - aula státní reálky
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart (1)
Robert Henriques (2)
Gioachino Rossini (3)
Václav Hrubeš (4, 7)
Theodor Blumer (5)
František Hilmar (6)

Dílo

1. Klavierquintett Es dur, KV 452
2. Suite d moll, op. 16 - Pastorale, Allegro
3. Quartet (fl., cl., horn, bass.)
4. Suite
5. Serenade and Variations, op. 34
6. Polka
7. Polka

ÚčinkujícíPDK, Antonín Svoboda - piano (1, 2)
Sólo

Václav Smetáček - oboe (2)

Další informacePěvecká a hudební jednota "Jaromír", I. ABO
Datum20.12.1930
MístoPraha - Mozarteum
Autor

Miroslav Ponc (1)
Pavel Bořkovec (2)
Josip Mandič (3)
Sandor Jemnitz (4)
Karol Rathaus (5)

Dílo

1. Suite ke Komedii omylů (Commedy of Errors)
2. Malá (Small) suita (piano)
3. Wind Quintet
4. Sonata (viola da gamba solo)
5. Malá (Small) serenáda, op. 23

ÚčinkujícíHertl - flute, Smetáček - oboe, Bidlo - bassoon, Kučera - viola, Šalda, Verbíř - drums (1); PDK (3); V. Holzknecht - piano, Bidlo - bassoon, Procházka - horn, Šerý - trumpet (5)
Sólo

V. Prokop - viola da gamba (4)
V. Holzknecht - piano (2)

Další informaceSpolek pro moderní hudbu, III. řádný koncert
Datum26.12.1930
MístoPraha - rozhlas
Autor

Václav Smetáček

Dílo

Koledy

ÚčinkujícíPDK
Sólo

D. Štilip - zpěv

Datum08.01.1931
MístoPraha - Mozarteum
Autor

Alexander Moyzes (1)
Iša Krejčí (2)
Karel Janeček (3)
Ladislav Vycpálek (4)
Otakar Jeremiáš (5)

Dílo

1. String Quartet
2. Sonatina (cl., piano)
3. Divertimento (8 instruments and female voice) / text: Ši-King,
transl. R. Dvořák, J. Vrchlický
4. Suite G dur, op. 22
5. Chvíle slávy jsem měl (Moments of Glory I Had) / text: Otokar Březina

ÚčinkujícíKvarteto slovanského ústavu (1, 3); Dr. V. Holzknecht - piano (2); PDK (3); F. Pujman, O. Jeremiáš - piano (5)
Sólo

Vladimír Říha - clarinet
Božena Kozlíková - voice (3, 5)
Karel Hoffmann (4)

Další informaceSpolek pro moderní hudbu, IV. řádný koncert. Rukopisné skladby bývalých žáků Vítězslava Nováka.
Datum07.02.1931
MístoPraha - rozhlas (22.15 - 23.00)
Autor

Pavel Haas (1)
Eugen Suchoň (2)

Dílo

1. Dechový kvintet, op. 10
2. Serenade, op. 5

ÚčinkujícíPDK
Datum12.02.1931
MístoPraha - Mozarteum
Autor

Erwin Schulhoff (1)
Josip Mandič (2)
Béla Bartók (3)
Sergei V. Prokofiev (4)

Dílo

1. Concertino (fl., viola, double bass)
2. Wind Quintet
3. String Quartet
4. Quintet g moll, op. 39

ÚčinkujícíR. Hertl- flute (1), V. Zahradník - viola (1, 4), Fr. Hertl - double bass (1, 4); PDK (2); Ondříčkovo kvarteto (3); V. Smetáček - oboe, Vl. Říha - clarinet, J. Pekelský - violin (4)
Další informaceSpolek pro moderní hudbu, V. řádný koncert; č. 3 k 50. narozeninám autora
ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo