Hobojista - Výsledek hledání

Datum21.06.1949
MístoPraha - rozhlas (11.00)
Autor

Josef Kalach (1)
Václav Smetáček (2)
Miloš Smatek (3)
Milan Balcar (4)
Julius Jiří Fiala (5)

Dílo

1. Humoresque
2. Ze života hmyzu (From the life of Insects) - V úle (Beehive)
3. Strakonická (from Strakonice) Polka
4. Sousedská
6. Suite - Polka

ÚčinkujícíPDK
Další informacenahrávání; Zábavný pořad
Datum22.06.1949
MístoPraha - rozhlas (14.16)
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart

Dílo

Serenada, oktet c moll, KV 388

ÚčinkujícíPDK, členové Českého noneta ( Josef Vacek, Oldřich Pergl, Josef Hobík, Antonín Hotový)
Další informacenahrávání - vysíláno 30. 6. ve 22.00
Datum23.09.1949
MístoPraha - Divadlo Na Fidlovačce
Autor

Karel Kovařovic (1)
František Hilmar (2)
Vítězslav Novák (3)
Bedřich Smetana (4)

Dílo

1. Waltz
2. Staročeská (Old Czech) Polka
3. Mládí (Youth), op. 55 - Ovčáček
4. Pochod studentské legie (March of the Prague Student Legion)

ÚčinkujícíPDK
Další informaceHudební a artistická ústředna
Datum26.09.1949
MístoPraha - Divadlo Varieté Karlín
Autor

Josef Bohuslav Foerster (1)
Vítězslav Novák (2)
Bedřich Smetana (3)

Dílo

1. Wind Quintet, op. 95
2. Mládí (Youth), op. 55 - Furiant
3. Luisa Polka, Pochod studentské legie (March of the Prague Student Legion)

ÚčinkujícíPDK
Další informaceHudební a artistická ústředna
Datum13.10.1949
MístoPraha - rozhlas - studio Karlín (22.15)
Autor

Josef Bohuslav Foerster

Dílo

Wind Quintet, op. 95

ÚčinkujícíPDK
Další informace20. let P.D.K.
Datum24.10.1949
MístoPraha - rozhlas
Autor

Grazyma Baczewiczowna (1)
Michal Spisak (2)

Dílo

1. Trio (ob., cl., bass.)
2. Quartet (ob., 2 cl., bass.)

ÚčinkujícíPDK
Další informacenahrávání - vysíláno 26.10. v 16.30
Datum12.11.1949
MístoPraha - rozhlas (13.30)
Autor

Iša Krejčí

Dílo

Kasace (Cassation)

ÚčinkujícíPDK
Další informacenahrávání - vysíláno 18.11. ve 23.00
Datum15.11.1949
MístoPraha - Slovanský ostrov- Malý sál (18.00)
Autor

Antonín Rejcha (1)
Leoš Janáček (2)

Dílo

1. Wind Quintet, op. 88, No. 3, G dur
2. Mládí (Youth), Sextet

ÚčinkujícíPDK, Alois Rybín - bass clarinet (2)
Další informaceUmělecká beseda; 360. Úterek; Oslava dvacetiletí P.D.K.
Datum18.11.1949
MístoPraha - rozhlas (16.00)
Autor

Iša Krejčí

Dílo

1. Trio (ob., cl., bass.)
2. Ohlasy písní českých (songs)

ÚčinkujícíPDK
Sólo

Karel Leiss - tenor (2)

Další informaceSkladatel týdne
Datum09.12.1949
MístoSušice - gymnasium - Smetanův sál
Autor

Antonín Rejcha (1)
Silvestr Hippman (2)
Vítězslav Novák (3)
Antonín Dvořák (4)
Jaroslav Křička (5)
Václav Trojan (6)
František Hilmar (7, bis)
Bedřich Smetana (8)

Dílo

1. Wind Quintet op. 88, No. 3, G dur
2. Čáslavská (from Caslav) Suite, op. 11
3. Mládí (Youth), op. 55 - Ovčáček (Shepherd), Furiant
4. Humoresque As dur
5. Divertimento - Minuet, Gavotte
6. Wind Quintet - Minuet, Rondo
7. Bezejmenná (Nameless) Polka
8. Pochod studentské legie (March of the Prague Student Legion) (arr. V. Smetáček)
bis: Staročeská (Old Czech) Polka

ÚčinkujícíPDK
Další informaceMístní rada osvětová v Sušici; 2. hudební večer
Datum14.12.1949
MístoPraha - rozhlas - studio Karlín (16.30)
Autor

František Brož

Dílo

Wind Quintet

ÚčinkujícíPDK
Další informaceKomorní hudba
Datum11.01.1950
MístoPraha - rozhlas - studio Karlín (22.20)
Autor

Josef Bohuslav Foerster

Dílo

Dechový kvintet, op. 95

ÚčinkujícíPDK
Další informaceK poctě Národního umělce J. B. Foerstera
Datum08.02.1950
MístoPraha - rozhlas
Autor

Karel Hába

Dílo

Suite for Wind Quintet, op. 28

ÚčinkujícíPDK
Další informacenahrávání - vysíláno 17. 2. v 16.00
Datum11.02.1950
MístoPraha - rozhlas - studio Karlín (20.30)
Autor

Wolfgang Amadeus Mozart

Dílo

 Divertimento B dur, KV 452

ÚčinkujícíPDK
Další informacenahrávání - vysíláno 1. 3. v 16.30
Datum11.02.1950
MístoPraha - rozhlas - studio Karlín (21.00)
Autor

Vojtěch Jírovec (1)
Josef Bohuslav Foerster (2)
Karel Hába (3)
Václav Trojan (4)

Dílo

1. Kasace (Cassation) - Allegro
2. Wind Quintet, op. 95 - Scherzo - Sousedská
3. Wind Quintet - konec volné věty (finale of slow movement)
4. Wind Quintet - Rondo

ÚčinkujícíPDK
Další informaceHudební beseda o výkonném umění s Františkem Karlem Zemanem
ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo