PhDr. Václav Smetáček

Smetáček, Václav, dirigent, hobojista, sbormistr, muzikolog, pedagog a okrajově též autor vlastních skladeb a řady úprav. Narodil se 30. 9. 1906 v Brně, zemřel 18. 2. 1986 v Praze.

– – –

V pravé části této stránky najdete chronologicky seřazené podstatné události v jeho životě.

Níže pak máte možnost otevřít a stáhnout životopis ve stručné i rozšířené verzi.

 

CV Václav Smetáček – plná verze

CV Václav Smetáček – stručná verze

1905

rodiče: Rudolf Smetáček (1878–1946) a Eleonora Smetáčková roz. Čížková (1879–1969) sňatek: 18. 2. 1905 v chrámu sv. Gottharda ve Slaném

1906

30. 9. Václav Alois August Smetáček narozen v Brně, Údolní ul. 32 (foto 1907)

1912

1912–17 obecná škola v Brně v Husovicích

1917

První české státní gymnázium v Brně

1918

1918–1920 gymnázium ve Slaném

1921

1921–22 a 1924–28 gymnázium v Praze

1922

1922–1930 Pražská konzervatoř

1926

a 1927 prázdninové jazykové kurzy v Bagneres de Bigorre ve Francii. Počátek celoživotního přátelství s Dr. ing. Antonínem Svobodou, tvůrcem našich prvních samočinných počítačů.

1928

10. 2. 1928 založil Pražské dechové kvinteto (PDK) a až do ukončení jeho činnosti v roce 1956 soubor vedl. 1. koncert PDK (27. 3. 1928), Praha, Hlahol – pro Abstinentní svaz; J. B. Foerster: Dechový kvintet op. 95

1928

maturita na gymnáziu v Praze na Král. Vinohradech (Slovenská ulice)

1928

1928–1933 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy; Zdeněk Nejedlý a Josef Hutter – hudební věda, Otakar Zich – estetika; Jan Blahoslav Kozák – filosofie

1928

12. 12. první zaznamenaný koncert jako dirigent. Orchestr hudebního odboru těl. jednoty Sokol Bubeneč. Program: L. van Beethoven, I. Zajc, B. Smetana, J. Strauss, J. Offenbach

1930

25. 6. absolutorium Pražské konzervatoře mistrovské oddělení hoboj – Ladislav Skuhrovský (1922–30), kompozice – Jaroslav Křička (1928–30), dirigování – Metod Doležil a Pavel Dědeček (1928–30); absoloventská skladba: Dechový kvintet

1930

až 1931 zástupce 1. hobojisty v České filharmonii

1931

až 1933 1. hobojista České filharmonie (s ČF hrál celkem 168 koncertů a divadelních představení)

1931

2. 5. až 4. 7. stálý zástupce onemocnělého hobojisty Kohouta v orchestru Národního divadla v Praze. Hrál 1. nebo 2. hoboj ve 48 představeních oper a baletů.

1932

6. 5. první koncert s Českou filharmonií jako dirigent (poslední 13. 5. 1979 – cekem 89)

1933

16. 6. promoce PhDr. (disertace: Orchestrace Smetanova Mládí)

1934

1. 10. (až 1943) tajemník hudebního odboru, přednosta gramofonového oddělení a dirigent v hudebním oddělení Československého rozhlasu v Praze

1934

1. 10. (až 1939) 2. sbormistr zpěváckého spolku „Hlahol“

1935

3. 4. sňatek s PhDr. Miladou Lejskovou (2. 7. 1908 – 22. 1. 1975). Historička umění, pracovala v Praze pro Státní památkovou správu, věnovala se regionálním dějinám, popisu, výkladu a ochraně památek, (např. Teplice v době klasicismu, Lemberk: Státní zámek a okolí, Reliéfy Edelmannova paláce v Olomouci a jejich grafické předlohy). Spolupracovala s časopisem "Umění". V "Hudebním věstníku" publikovala články Vincenzo Bellini (27, 1935, č. 3, s. 2), V symfonii od Beethovena k Mahlerovi (č. 10, s. 10), Obrazy v díle Fibichově (30, 1937, č. 2, s. 25), v časopise "Smetana Hlaholské jubileum" (zvláštní otisk Praha, Knihovna Unie českých hudebníků, sv. 39, 1941), v časopisech "Radiojournal", "Eva" a dalších (foto 1932)

1936

29. 11. († 21. 3. 2020) narozen syn Ivan (spoluzakladatel Traditional Jazz Studio), hráč na tubu a další dechové nástroje

1936

25. 3. první koncert s FOK; výstavní sál Mánes; program: Vranický, Krása, Bořkovec, Bartoš, Martinů, Křejčí, Ježek. Všechna díla PREMIÉRY

1937

30. 4. první koncert s FOK ve Smetanově síni; koncert spolku „Opora domova“; program: Beethoven, Gounod, Voříšek, Smetana, Ostrčil, Kovařovic, Dvořák, Rossini

1937

Vivat Olympia – pochod, soutěžní skladba pro OH v Helsinkách

1938

první dirigentské vystoupení v zahraničí – Londýn (František Bartoš: Radio Music; The Boyd Neel String Orchestra)

1939

umělecké vedení Zpěváckého spolku „Hlahol“

1940

1. 1. (až 1946) jmenován 1. sbormistrem Zpěváckého spolku „Hlahol“

1940

4. 1. narozen syn Pavel, jazzový klarinetista a saxofonista, kapelník skupiny Traditional Jazz studio, hudební publicista, křesťanský politik a diplomat, otec bubeníka Štěpána Smetáčka.

1942

13. 4. narozena dcera Helena (provdaná Čižinská) PhDr., historička umění, památkářka, autorka prací z oboru památkové péče a Beuronské umělecké školy

1942

12. 5. (až 1961) umělecký ředitel a šéfdirigent Symfonického orchestru FOK (od 1952 Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK)

1943

až 1945 dirigent a šéf filmového orchestru (FYSIO)

1945

do 1972 – Pražská konzervatoř; vlastní hobojová třída a výuka předmětu "komorní dechová souhra", postgraduál vojenských dirigentů

1946

AMU – výuka "komorní dechové interpretace"

1948

5. 3. první hostování v Polsku (Wroclaw, Kraków, Katowice, Lodź)

1948

2. 6. manželství s PhDr. Miladou Lejskovou-Smetáčkovou rozvedeno

1948

14. 7. sňatek s Mílou (Miloslavou) Kočvarovou (7. 5. 1928 – 7. 9. 2012); 1947–49 FF studovala FF UK dějiny umění a estetetiku, po smrti manžela publikovala v různých periodicích články zaměřené především na hudební výchovu, 1992–2007 předsedkyně České hudební společnosti, od 2007 místopředsedkyně Společnosti J. B. Foerstra, spolupracovala s ČRo; napsala memoáry Život s taktovkou (foto 1948)

1950

4. 10. narozena dcera Václava

1951

45. narozeniny

1952

AMU – externí učitel předmětu "vedení orchestru " a dirigent komorního orchestru AMU

1955

26. 10. poslední vystoupení PDK; natáčení pro ČRo; program: Petr Eben, Krumlovské písničky pro dech. kvintet, ženský sbor a klavír; (1928 až 1955 více než 760 zaznamenaných vystoupení)

1957

vyznamenán důstojnickým křížem Polonia restituta

1957

první zájezd s FOK do západní ciziny – Itálie, Rakousko

1959

v sezóně 1959/1960 dirigent a umělecký ředitel Městského symfonického orchestru ve Východním Berlíně (nyní Konzerthausorchester Berlin). V. S. byl prvním zahraničním šéfem orchestru založeného v roce 1952.

1960

a 1961 Japonsko; hostujícím dirigentem Tokyo Symphony Orchestra

1960

4. 6. ISLANDSKÁ PREMIÉRA – Smetana: Prodaná nevěsta se sólisty Národního divadla v Praze; Island, Reykjavík

1960

10. 6. Verdi: Rigoletto; Niccolae Gedda, Stina Britta Melander; Island, Reykjavík

1961

01 - 05 Japonsko; Tokyo Symphony Orchestra

1961

do března 1972 šéfdirigent FOK

1961

nahrávka A. Dvořák: Stabat Mater, Deutsche Grammophon / Supraphon

1961

nahrávka Carl Orff: Carmina Burana, Supraphon

1963

nahrávka A. Dvořák: Svatá Ludmila, Supraphon

1964

1. 12. kanadská premiéra Mé vlasti – Montreal Symphony Orchestra, Place des Arts

1964

listopad, Milano - všech 9 beethovenských symfonií s FOK

1964–71

nahrávka všech 5 Beethovenových klavírních koncertů a Chorální fantasie, FOK, Jan Panenka; Supraphon

1965

Nový Zéland; N. Z. B. Symphony Orchestra; podruhé 1972

1965

12. 5. Pražský Hrad, Vladislavský sál – Má vlast, ČF – zahajovací koncert Pražského jara

1965

nahrávka Carl Orff: Catulli Carmina, Supraphon

1965

30. 8. LATINSKOAMERICKÁ PREMIÉRA Mé vlasti – Orquesta Filarmonica de Buenos Aires, Teatro Colón

1966

22. 12. ITALSKÁ PREMIÉRA – Janáček: Z mrtvého domu Itálie, Milano, Teatro alla Scala

1966

nahrávka Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční "Hej, Mistře"; Rozmilý slavíčku, Platinová deska Supraphon (1999)

1966

9. 5. premiéra; Béla Bartók: Modrovousův hrad, Podivuhodný Mandarín; Argentina, Buenos Aires, Teatro Colón

1967

19. 5. premiéra; Musorgskij: Boris Godunov; Boris: Gerome Hines; Argentina, Buenos Aires, Teatro Colón

1968

26. 4. LATINSKOAMERICKÁ PREMIÉRA; Šostakovič: Katerina Izmajlova; Argentina, Buenos Aires, Teatro Colón

1968

10. 5. LATINSKOAMERICKÁ PREMIÉRA; Janáček: Káťa Kabanová; Argentina, Buenos Aires, Teatro Colón

1969

3. 10.–2. 11. zájezd FOK do USA. Druhý dirigent: Jindřich Rohan, sólisté: Eva Bernáthová, Josef Chuchro

1969

nahrávka A. Dvořák: Mše D dur, op. 86, Supraphon

1969

nahrávka Carl Orff: Trinfo di Afrodite, Supraphon

1970

nahrávka A. Dvořák: Biblické písně op. 103, I. - V.; Te Deum, op. 103, Supraphon

1972

1. 2. poslední koncert jako zaměstnanec FOK – odchod do penze

1972

poslední hobojové vystoupení (s Traditional Jazz Studio)

1973

11.–12.; Japonsko; Japan Philharmonic Symphony Orchestra

1974

Supraphon – příprava praktického vydání partitury a orchestrálního materiálu Mé vlasti; komise: Václav Neumann, Zdeněk Košler, Josef Plavec, Jarmil Burghauser, V. Smetáček (odborné posudky V. S. uloženy v NA)

1974

23. 11. při koncertě s orchestrem Maggio Musicale Fiorentino (Mahler: 10. symfonie) byl stižen srdeční slabostí a ochrnul na levou polovinu těla. Symfonii dodirigoval opřen o pult. Ze sálu byl odvezen do nemocnice, kde ztrávil 2 měsíce.

1975

nahrávka Carl Orff: Veni creator spiritus; Der gute Mensch; Nänie und Dithyrambe; Vom Frühjahr, Oltank und vom Fliegen, Supraphon

1976

titul Národní umělec

1980

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ DIGITÁLNÍ NAHRÁVKA; Smetana: Má vlast, Česká filharmonie (Supraphon 1981); Golden CV Prize Nippon Columbia (1984).

1984

26. 5. Pražské jaro, Katedrála sv. Víta; Antonín Dvořák: Svatá Ludmila

1985

5. 12. POSLEDNÍ KONCERT; Zlín (tehdejší Gottwaldov) – Bohuslav Martinů: Symfonie No. 4, Luboš Fišer: Klavírní koncert, Vítězslav Novák: O věčné touze, op. 33; Orchestr Filharmonie pracujících, František Maxián

1986

† 18. února v Praze

ministerstvo kultury logo
ministry-of-culture logo
ministry-of-culture logo